ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. Η παρούσα ιστοσελίδα η οποία φέρει την ονομασία www.yournexthome.gr, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία Your Next Home, η οποία στο εξής για λόγου συντομίας θα αναφέρεται ως Εταιρεία, και η οποία εδρεύει στην Αθήνα.

2. Η πρόσβαση, επίσκεψη και περιήγηση σε αυτήν προϋποθέτει την προηγούμενη αποδοχή των όρων χρήσεως που ακολουθούν, όπως αυτοί εκάστοτε ορίζονται και τροποποιούνται από την Εταιρεία. Η αναθεώρηση και τροποποίηση των όρων χρήσεως αποτελεί δικαίωμα της Εταιρείας, το οποίο ασκείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες, για το λόγο αυτό οι τελευταίοι οφείλουν πριν από την όποια περιήγησή τους στην ανωτέρω ιστοσελίδα να ενημερώνονται σχετικά με τους ισχύοντες όρους. Η Εταιρεία οποτεδήποτε κρίνει απαραίτητα θα διακόπτει ολικά ή εν μέρει τη λειτουργία του ιστοτόπου, προκειμένου να διορθώσει, βελτιώσει ή αναβαθμίσει τη λειτουργία του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, και χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι θα δημιουργείται εξ αυτού ο οποιοσδήποτε λόγος αποζημίωσής τους.

3. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο του real estate, και συγκεκριμένα προβαίνει σε πράξεις μεσιτείας για αγορά ακινήτου, μίσθωση ακινήτου και χρονομεριστική μίσθωση.

4. Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας www.yournexthome.gr, όπως (ενδεικτικά αναφέρονται) πληροφορίες, γραφικά, κείμενα, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, κλπ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, και προστατεύονται από τις εθνικές και τις διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, θα βρίσκονται επίσης πληροφορίες, γραφικά, κείμενα, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, κλπ, από ιστοσελίδες, στα πλαίσια συνεργασίας με τις αντίστοιχες εταιρείες.

5. Η ιστοσελίδα www.yournexthome.gr, στα πλαίσια λειτουργίας της χρησιμοποιεί cookies, πρακτική που ο χρήστης με την είσοδό του στην ιστοσελίδα αποδέχεται. Σε περίπτωση διαφωνίας του, μπορεί να αρνηθεί, τροποποιώντας τις ρυθμίσεις της μηχανής αναζήτησής του στο διαδίκτυο.

6. Οι χρήστες επιτρέπεται να αποθηκεύουν και να εκτυπώνουν περιορισμένο αριθμό πληροφοριών για ιδιωτική και μη εμπορική χρήση με σκοπό τη σύγκριση των παροχών, υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται η πηγή προέλευσης και ότι οι πληροφορίες δεν θα υφίστανται τροποποίηση, αλλοίωση ή παραποίηση. Η πιο πάνω επιτρεπόμενη χρήση, με κανένα τρόπο δε σημαίνει οποιαδήποτε παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων προς τους χρήστες. Κάθε άλλη χρήση που δεν αναφέρεται στα ανωτέρω απαγορεύεται, ιδίως δε η με οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου των εμφανιζόμενων στοιχείων της ιστοσελίδας για εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

7. Η Εταιρεία από την πλευρά της καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσει το λογισμικό της, τους χρήστες της και τη φήμη της από ιούς και κακόβουλες επιθέσεις τρίτων, που μέσω του διαδικτύου θα φθάσουν σε αυτούς (τους χρήστες), όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι από τη χρήση της ιστοσελίδας δεν θα προκύψουν προβλήματα. Για το λόγο αυτό συνιστά στους χρήστες κατά τη σύνδεσή τους να έχουν απαραίτητα μέσα προστασίας από ιούς για το ενδεχόμενο απώλειας ή ζημίας. Τέλος δε, οι χρήστες γνωρίζουν και αποδέχονται ότι, σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται εξ αυτού του λόγου, η οποιαδήποτε υποχρέωση αποζημιώσής τους από την Εταιρεία.

8. Η Εταιρεία στα πλαίσια λειτουργίας της συνεργάζεται με εταιρείες και ιδιώτες, και ενδεχομένως να βρίσκονται στην ιστοσελίδα της και υπερσυνδέσεις. Η Εταιρεία δεν ελέγχει ούτε το περιεχόμενο ούτε τη λειτουργία των ιστοσελίδων αυτών, και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτές παρέχονται χωρίς ιούς, σφάλματα ή λάθη. Οι χρήστες γνωρίζουν και αποδέχονται ότι επισκέπτονται τους ιστότοπους αυτούς με αποκλειστική τους ευθύνη, και ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη χρήση τους, υποχρέωση αποζημίωσης της Εταιρείας.

9. Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας προς τους χρήστες, είναι δυνατόν να τηρούνται στοιχεία τους. Οι χρήστες αποδέχονται να λαμβάνουν ειδοποιήσεις εκ μέρους της Εταιρείας, σε αντίθετη περίπτωση γνωστοποιούν τη διαφωνία τους. Η Εταιρεία δεσμεύεται να μη μεταβιβάσει ή/και γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο προσωπικά στοιχεία των χρηστών, με εξαίρεση την ενδεχόμενη περίπτωση που θα υποχρεωθεί βάσει της νομοθεσίας προς τις αρχές.

10. Ανήλικοι επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων τους. Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα διαπιστώσει ότι στοιχεία ανήκουν σε ανήλικο θα διαγράφονται άμεσα.

11. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι χρήστες θα μπορούν να εκφράζουν κριτική και τις απόψεις τους. Οι χρήστες οφείλουν να απέχουν από σχόλια με υβριστικό, υποτιμητικό, ή/και προσβλητικό περιεχόμενο. Τέτοιου είδους σχόλια θα διαγράφονται άμεσα, εγώ για το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που θίγεται, δημιουργείται δικαίωμα για αγωγή αποζημίωσης κατά του ζημιώσαντος.

12. Οι χρήστες κατά την παραμονή τους στην ιστοσελίδα, οφείλουν να μην προβαίνουν σε πράξεις που ενδεχομένως τη βλάψουν. Τέτοιες ενέργειες δημιουργούν δικαίωμα αποζημίωσης της Εταιρείας κατά του χρήστη.

13. Οι ανωτέρω όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετος με το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

14. Τηρείται το δικαίωμα εκ μέρους των χρηστών να προβαίνουν σε επικοινωνία μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που θα παρέχονται με από την ιστοσελίδα της Εταιρείας για τροποποίηση / διαγραφή προσωπικών στοιχείων/ δεδομένων.

Κάνουμε την ζωή σας ευκολότερη!

Μας αναθέτετε το ακίνητο σας

Πολύ απλά, γρήγορα και εύκολα, απο τη φόρμα υποβολής μπορείτε να αναθέσετε στο γραφείο μας το ακίνητο σας. Εμείς θα επεξεργαστούμε την αίτηση ανάθεσης σας, την ίδια κιόλας στιγμή!
(φόρμα ανάθεσης)Στους έμπειρους συνεργάτες μας

Το γραφείο μας διαθέτει τους καλύτερους συνεργάτες, με την μεγαλύτερη εμπειρία στο χώρο του Real Estate, έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να υποδείξουν στους πελάτες μας το ακίνητο σας..Γρήγορα και εύκολα διαθέσιμο

Διαθέτοντας πλέον την πληρέστερη κτηματομεσιτική εφαρμογή, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, το ακίνητο σας θα είναι στην κορυφή των μεγαλυτέρων Real Esate Portals της αγοράς, γρήγορα και εύκολα διαθέσιμο προς όλους..

Γνωρίζετε τον κωδικό του ακινήτου;

Powered by Real Status | iarts, web and art design © 2021